مرکز مشاوره و روانشناسی مشهد- مهرگان جوان- خانه علوم تربیتی

محمدباقر راحت حق- زوج درمانگر – مشاوره پیش از ازدواج – خیانت همسر – تعارضات زوجین-شماره پروانه تخصصی ۵۵۸۲- تلفن تماس :۰۹۱۵۳۰۰۴۶۸۰

تخصص و فعالیت در حوزه های

رابطه فرا زناشویی ( خیانت همسر)

هرگونه رفتار ، فکر و احساسی که باید با همسر در میان گذاشته بشه ولی بطور مخفیانه و پنهانی با یک فردی از جنس مخالف انجام بشه و چنانچه همسر متوجه بشه واکنش نشون میده خیانت نام دارد که این واکنش از یک آزردگی خاطر خفیف گرفته تا خودکشی میباشد.

در مورد موضوع خیانت پنج دسته مراجع نزد درمانگر می آیند:

۱-قضیه برملا شده است و دو نفر با هم می آیند و از ابتدا تا انتهای درمان با هم هستند

۲-یک نفر که بهش خیانت  شده میاد ولی قضیه خیانت ثابت شده است و همسرشون به هیچ عنوان نمیخواد قطع کنه و حاضر به اومدن پیش روانشناس نیست.

۳-فردی که میاد در مورد خیانت همسرش شک داره.

۴-فردی که خیانت کرده میاد.

۵-همسر با فرد سومی که خیانت کرده به جلسه درمان می آیند.

مشاوره پیش از ازدواج


ساختار مشاوره پیش از ازدواج:

  • پنج جلسه مشاوره می باشد.
  • جلسه اول ودوم مشترک : بین فردی و ارتباطی
  • جلسه سوم و جلسه چهارم : مسائل شخصیتی( انفرادی)
  • جلسه پنجم : بینش و تصمیم گیري(جسه مشترک)

تعارضات زوجین

مشاوره در حوزه خانواده - محمدباقر راحت حق شماره پروانه تخصصی : ۵۵۸۲ با افتخار در خدمت شما هم وطننان گرامی هستیم مشاوره پیش از ازدواج - زوج درمانی - خیانت همسر - فرزند پروری مشاوره حضوری در مشهد : ۱- خانه علوم تربیتی ۲- موسسه آوای سعادت مشاوره تلفنی : به مدت ۳۰ دقیقه...

برند های همکار